Dodałeś do koszyka 1 element:
  • Domena dupa.com129 PLN
Masz 3 elementy w koszyku:
  • Hosting Orion dupa129 PLN
  • Domena dupa.pl5,99 PLN
  • Domena dupa.com.pl3,99 PLN
  • Suma145,76 PLN
  • VAT 35,76 PLN
  • brutto 187,76 PLN

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu ecenter.plNiniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez operatora serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z operatorem.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Dane operatora

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Ecenter SA z siedzibą w Toruniu, ul. Goździkowa 2, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380166 z kapitałem akcyjnym w wysokości 100 000zł, wpłaconym w całości, NIP 956-228-56-04, REGON 192478853, który jest operatorem serwisu internetowego www.ecenter.pl, za którego pośrednictwem świadczy usługi, bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej Operatorem.

Rejestracja w serwisie

Serwis daje Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych w Serwisie usług i udostępniać o sobie informacje. Rejestracja jest dobrowolna i całkowicie darmowa. Rejestracja jest wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych usług, funkcji i promocji. Dane zebrane niezbędne do rejestracji to: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, pełne dane teleadresowe, zawierające imię, nazwisko reprezentatna, nazwę firmy, adres, kod pocztowy, państwo, numer NIP, REGON (dla firm), PESEL (dla osób fizycznych). Dane przetwarzane są zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104).

Dane osobowe

Operator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych serwisu. Dane osobowe przekazywane są firmom związanym z Operatorem umowami, jedynie w celu zrealizowania na rzecz Klienta zamówionych przez niego usług. Na każde życzenie Klienta Operator udostępni pełną listę podmiotów, do których dane mogą być przekazane.

Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez Operatora bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Operatora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Użytkowników (Usługobiorców) mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenie danych

Firma Ecenter SA stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Firma Ecenter SA dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu naszej firmy. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo decydować, w jakim zakresie Operator będzie wykorzystywał jego dane osobowe. Użytkownik ma prawo złożyć pisemne oświadczenie, w którym wycofuje zgodę na przetwarzanie jego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych Operatora lub newslettera.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zmieniać, aktualizować, uzupełniać swoje dane osobowe za pomocą udostępnionego przez Operatora Panelu Klienta. Użytkownik może również zażądać usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych Operatora, ale może się to wiązać z zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

SSL - ochrona danych transmisji

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Google Analytics

Serwis korzysta ze statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Pliki Cookie

Serwis używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu przechowania identyfikatora sesji użytkownika. Mechanizmy sesji, stosowane już na serwerach Operatora, są niezbędne w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu.

Jeżeli Użytkownik wyłączy możliwość stosowania plików Cookie w przeglądarce, jest wysoce prawdopodobne, że nie będzie mógł korzystać z wielu funkcji oferowanych przez Serwis.

Kontakt

Użytkownicy serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego i telefonicznego z operatorem Serwisu poprzez formularz dostępny na stronie kontakt. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych.

Operator gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zamówień i obsługa serwisowa.

Wyłączenie odpowiedzialności

Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Operator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie kontakt.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 2013-01-08

[X]

Logowanie do konta

Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!

[X]

Utworzenie konta

Masz już konto?Zaloguj się!

[X]

Przypomnienie hasła

Nie masz jeszcze konta?Załóż je teraz!